Pohárová soutěž Neubuz (pozvánka)

03.09.2011 12:00
Sbor dobrovolných hasičů Neubuz
 

Vás zve na 7. ročník soutěže o Pohár starostky obce

 
3. září 2011 v Neubuzi
 
 
Program soutěže:
11:30 příjezd a prezentace soutěžících jednotek, pořadí družstev dle příjezdu.
11:50 Nástup soutěžících jednotek, porada velitelů
12:00 Zahájení soutěže
 
Startovné :
žáci 70kč
dospělí 100 kč
 
Pravidla soutěže:
Na pokyn startéra vyběhne jeden člen družstva v dráze štafety a splní disciplínu. Po splnění úkolu zapne sirénu,jejíž zvuk je povelem k odstartovánídružstva k provedení požárního útoku, který proběhne podle pravidel požárního sportu a dle místních podmínek. Při nesplnění úkolů na dráze štafety budedružstvo penalizováno trestnými sekundami.
 
Výstroj:
PS12, 2x hadice B ,4x hadice C, rozdělovač, proudnice, savice 110x2500 - 2x,110x1600 - 2x žáci),koš s funkční klapkou, minimální délka hadic 19m (žáci9,5m), sportovní hadice povoleny, jednotná ústroj, měření času elektronickoučasomírou.
 
Kategorie:
ml.a st. žáci, muži, ženy
 
Občerstevní zajištěno po celou dobu soutěže.
 
Na Vaši účast se těší Sbor dobrovolných hasičů v Neubuzi.
 
 
Starosta SDH - Stanislav Tomšů, 603246863
Velitel SDH - Šlahař Roman, 739907455